Udzielanie pożyczek prywatnych – jak rozpocząć działalność?

Udzielanie pożyczek prywatnych – jak rozpocząć działalność?

  18 paź 2018

Udzielanie pożyczek prywatnych może być bardzo dochodowym biznesem. Żeby nie ponosić zbyt dużego ryzyka trzeba dobrze przygotować się do rozpoczęcia działalności, zbadać ryzyko inwestycji oraz zadbać o jej zabezpieczenie.

Przepisy prawa

Wszędzie tam, gdzie do czynienia mamy z pieniędzmi, pierwszym wyznacznikiem praw i obowiązków obu stron transakcji są akty prawne. W przypadku pożyczek prywatnych najważniejszym aktem jest Kodeks Cywilny. Jednak próżno jest w nim szukać konkretnych regulacji, bowiem istotą tego kodeksu jest wskazanie, jak może wyglądać umowa, a nie narzucanie jej konkretnej formy. Akt ten pozostawia stronom dowolność w wyborze zapisów umowy; nie nakłada również konieczności sporządzenia jej na piśmie.

Kapitał

Pożyczanie pieniędzy na procent osobom prywatnym jest biznesem, którego nie da się rozpocząć bez odpowiedniego kapitału. Żeby określić jego wysokość warto zbadać rynek pożyczek prywatnych i sprawdzić, jakimi kwotami najczęściej są zainteresowani klienci. Trzeba też określić, jaki poziom ryzyka jest optymalny, czyli jaką sumę pieniędzy można wprowadzić jednocześnie do obrotu.

Grupa docelowa i zabezpieczenie

Warto określić także, jakiej grupie klientów będą udzielane pożyczki. Osoba prywatna, w odróżnieniu od instytucji finansowych lub banków, nie ma możliwości sprawdzenia historii w Biurze Informacji Kredytowej lub Krajowym Rejestrze Długów. Z tego powodu konieczne jest także określenie zabezpieczenia udzielanej pożyczki. Najczęściej wybierany jest weksel in blanco, jednak w tym przypadku to nie wystarczy. Dobrze jest zawrzeć w umowie zapis o zabezpieczeniu w postaci zastawu. Dzięki temu w przypadku braku spłaty pożyczki można spieniężyć wartościową rzecz i w ten sposób odzyskać pieniądze.

Umowa

Pierwszym, podstawowym zabezpieczeniem dla pożyczkodawcy powinna być umowa cywilnoprawna, której zapisy są zgodne z Kodeksem Cywilnym. Im bardziej będzie szczegółowa, tym bardziej pożyczkodawca będzie zabezpieczony przed utratą swoich pieniędzy. Forma pisemna umowy zabezpiecza także pożyczkobiorcę, jasno określa jakie ma prawa i obowiązki. Umowa powinna więc zawierać m.in. dane stron, kwotę pożyczki, procent, okres kredytowania, metodę zabezpieczenia oraz sposób spłaty zobowiązania.

Poszukiwanie klientów

To najtrudniejsza część tego biznesu. Pożyczki prywatne nie są jeszcze tak popularne jak, np. pożyczki pozabankowe. Eksperci podpowiadają, że można zacząć od giełdy pożyczek prywatnych. Jednak konieczne będzie wybicie się spośród wielu konkurentów i zbudowanie zaufania klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *