Likwidacja spółki cywilnej

Likwidacja spółki cywilnej

  13 wrz 2021

Założenie spółki cywilnej ma na celu dążenie do wspólnych rezultatów. Kiedy przychodzi moment jej rozwiązania, przedsiębiorcy muszą wykazać się współpracą, a niekiedy nawet wszcząć postępowanie likwidacyjne. Podpowiadamy, jak wygląda likwidacja spółki cywilnej krok po kroku.

Możliwe przyczyny rozwiązania spółki cywilnej

Likwidacja spółki cywilnej, bardzo często jest konsekwencją zgodnej decyzji i woli wspólników. Niekiedy jednak następują okoliczności, na które nikt nie ma wpływu, a które wymuszają to konkretne rozwiązanie. Spośród najczęstszych zdarzeń, które powodują likwidację spółki cywilnej wymienić można: 

  • upadłość jednego ze wspólników,
  • śmierć jednego ze wspólników,
  • orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki wynikające z ważnych powodów,
  • nadejście terminu rozwiązania wyznaczonego w umowie spółki,
  • wypowiedzenie umowy przez jednego ze wspólników.

Wspólnicy mają także możliwość rozwiązania spółki na drodze uchwały. Spółka cywilna jest zawierana dla osiągnięcia konkretnych rezultatów gospodarczych. Jeżeli wspólnicy uznają, że określone w umowie cele nie są już osiągalne lub opłacalne, może być ona rozwiązana. Warunkiem jest jednogłośność tej decyzji. 

Likwidacja spółki cywilnej a podatek VAT

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że spółka cywilna jest zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu swojego rozwiązania. Właśnie dlatego wspólnicy mają obowiązek sporządzenia raportu z natury towarów, na dzień rozwiązania spółki. Wartość, która zostaje wówczas ustalona, musi być uwzględniona w deklaracji podatkowej, która obejmuje okres z dniem rozwiązania spółki włącznie. 

Co powinno wchodzić w skład rzeczonego spisu z natury?

Są to zarówno towary nabyte, jak i te własnej produkcji stanowiące majątek spółki cywilnej przed jej likwidacją, którym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego

Rozwiązanie spółki cywilnej a likwidacja jej majątku

Likwidacja majątku spółki cywilnej jest bezpośrednią konsekwencją zaprzestania jej istnienia. Warto jednak zaznaczyć, że spółka ta sama w sobie nie posiada majątku – jest on bowiem łączną własnością wspólników. Z tego powodu po jej likwidacji majątek dzielony jest między właścicieli. 

Przebieg procesu likwidacji majątku, zależny jest od tego czy rozwiązanie spółki cywilnej nastąpiło na drodze postępowania likwidacyjnego czy porozumienia się wspólników. Jeszcze zanim likwidatorzy przystąpią do podziału środków, mają obowiązek zakończenia wszystkich interesów prowadzonych przez spółkę. Obejmuje to przede wszystkim spłatę wszystkich zobowiązań.

Jeżeli sposób likwidacji majątku nie został dokładnie zaznaczony w umowie spółki, muszą zostać wcielone w życie przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Wówczas rzeczy, które każdy ze wspólników wniósł do spółki zostają mu zwrócone w naturze. W pieniądzu zwraca się taką wartość wkładu, jaką miał on w chwili wniesienia. Pozostała wartość dzielona jest w takim stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczyli w zyskach spółki.

Likwidacja spółki cywilnej

Źródło: pixabay.com

Czy rozwiązanie spółki cywilnej trzeba zgłosić w urzędach?

Bardzo wielu przedsiębiorców z pewnością zastanawia się, w jakich urzędach należy zgłosić rozwiązanie spółki cywilnej i czy w ogóle trzeba to robić. Odpowiedź jest bardzo jednoznaczna – oczywiście.

Po rozwiązaniu spółki cywilnej każdy z jej wspólników ma obowiązek dopełnienia wszystkich formalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przede wszystkim należy złożyć wniosek o wykreślenie spółki z CEIDG. W przypadku, kiedy jeden ze wspólników będzie prowadził działalność jednoosobową będzie to wniosek o zmianę danych.

Warto jednak wiedzieć, że wszystkie potrzebne aktualizacje w zakresie zgłoszeń do ZUS-u oraz numerów NIP i REGON zostaną dokonane z urzędu tuż po aktualizacji  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Formalności nie są więc bardzo skomplikowane i trudne. Wszystko można załatwić za pomocą jednego wniosku.

Artykuł napisała:
Magdalena Polena – copywriterka, dziennikarka, freelancerka.
Na co dzień kolekcjonuje niepotrzebne fakty i wychowuje dwa koty.

Źródło:

  • Kodeks postępowania cywilnego, Stan prawny aktualny na dzień: 17.06.2020.

1 thought on “Likwidacja spółki cywilnej

  1. Informacje na wagę złota. Niedługo i mnie to czeka, więc tym bardziej się cieszę, że mogłem przeczytać tak ciekawe informację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *