W jaki sposób odwołać się od niekorzystnej decyzji urzędu – sprawdź dostępne opcje

W jaki sposób odwołać się od niekorzystnej decyzji urzędu – sprawdź dostępne opcje

  27 lis 2023

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że istnieje możliwość odwołania się od decyzji wydanej przez organ administracyjny. To nie tylko dogodna opcja dla osób, które są niezadowolone z otrzymanego werdyktu, ale również podstawowe prawo dostępne dla każdego obywatela.

Warto znać wszystkie możliwości, jeśli nie zgadzasz się z decyzją wystawioną przez urząd, nawet jeśli prawo administracyjne nie jest Twoją mocną stroną. Dodatkowo w polskim systemie prawnym proces odwołania się od werdyktu urzędu jest uregulowane w bardzo precyzyjny sposób, dzięki czemu wniosek zostanie rozpatrzony sprawiedliwie i transparentnie. Sprawdź, jak odwołać się od decyzji wystawionej przez organ administracyjny!

Odwołanie od decyzji organu administracyjnego – dlaczego warto je napisać?

Wniesienie odwołania ma wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie Twojej sprawy. Gdy nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez organ, złożenie odwołania poddaje tę decyzję kontroli organu wyższego rzędu. Istnieje również możliwość, że na skutek odwołania organ pierwszej instancji samodzielnie uwzględni je w ramach samokontroli (zgodnie z art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej KPA).

Złożenie odwołania w wyznaczonym terminie skutkuje wstrzymaniem wykonania decyzji, chociaż istnieją sytuacje, w których decyzja jest natychmiastowo wykonalna (zgodnie z art. 130 § 2 i 3 KPA). Poza szansą na odwrócenie niekorzystnego rozstrzygnięcia, zyskujesz również dodatkowy czas.

Poznaj prawo administracyjne – od czego możesz się odwołać?

Odebranie decyzji administracyjnej daje prawo do złożenia odwołania większości obywateli. Odwołanie można skierować zarówno w postępowaniu głównym, jak i nadzwyczajnym.

Jednak istnieją sytuacje, gdy odwołanie nie jest możliwe. Przepisy art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wyłączają odwołanie od decyzji ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego. W takich przypadkach można jedynie złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Również od decyzji, na którą organ całkowicie przystał, nie ma możliwości odwołania zgodnie z art. 127 § 1a KPA. Dodatkowo, pewne przepisy szczególne mogą uniemożliwić odwołanie od konkretnej decyzji.

Odwołanie może dotyczyć każdej decyzji administracyjnej rozstrzygającej indywidualną sprawę, niezależnie od jej formy, o ile zawiera ona istotne elementy decyzji administracyjnej, takie jak:

  • identyfikacja organu wydającego akt,
  • wskazanie adresata aktu,
  • zawarcie rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy administracyjnej,
  • podpis osoby reprezentującej organ lub działającej na jego zlecenie.

Można się odwołać od decyzji rozstrzygającej istotę sprawy administracyjnej lub decyzji kończących postępowanie w pierwszej instancji, np. decyzji o umorzeniu. Odwołanie można również złożyć od decyzji uzupełniającej, rozstrzygającej część sprawy na podstawie art. 111 KPA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *