Kontrakty futures – sposób na agresywną strategię inwestycyjną

Kontrakty futures – sposób na agresywną strategię inwestycyjną

  16 cze 2021

Inwestorzy indywidualni coraz częściej decydują się na sięgnięcie po instrumenty pochodne, wśród których wyróżniają się kontrakty futures. Są one ciekawym uzupełnieniem portfolio i użytecznym narzędziem umożliwiającym ryzykowne inwestowanie o potencjalnie dużej stopie zwrotu. W niniejszym tekście dokładnie przyjrzymy się kontraktom futures i zastanowimy się nad ich przydatnością w budowaniu agresywnej strategii inwestycyjnej.

Kontrakty futures jako notowany na giełdzie instrument pochodny

Jak podaje brytyjska encyklopedia Britannica, kontrakty futures to zestandaryzowane instrumenty pochodne notowane na giełdzie. Ich sednem jest umowa pomiędzy dwoma stronami, które dokonują sprzedaży instrumentu bazowego (akcji firmy X, ropy, złota, pszenicy – dosłownie wszystkiego) za umówioną cenę w określonym terminie. Wyjaśnijmy to na konkretnym przykładzie. Inwestor w ramach kontraktu futures „kupuje” sto akcji firmy X za 55$ za sztukę za równo dwa miesiące od daty zawarcia kontraktu. A zatem realizacja umowy następuje w przyszłości, ale obie strony są zobowiązane do realizacji jej warunków nawet jeżeli ceny dobra się znacząco zmieniły. Pod tym względem kontrakty futures przypominają zakłady na przyszłą cenę wybranego instrumentu bazowego – kupujący poniesie stratę, jeżeli cena dobra będzie w przyszłości niższa, a sprzedający straci, gdy cena dobra będzie wyższa. Zasada działania kontraktów futures jest zatem bardzo prosta, co przekłada się na łatwość ich zakupu oraz ogromną popularność wśród inwestorów.

Jak zainwestować w kontrakty futures?

Kontrakty futures są dostępne do zakupu na tzw. platformach inwestycyjnych, które specjalizują się w dostarczaniu różnych rodzajów produktów inwestycyjnych. To właśnie tam można znaleźć największy wybór futures opartych na różnych rodzajach instrumentów bazowych. Do najpopularniejszych z nich należą akcje największych przedsiębiorstw, stopy procentowe ustalane przez banki centralne oraz indeksy giełdowe, a także ropa, metale szlachetne, energia elektryczna oraz produkty rolnicze. Szeroka oferta kontraktów futures stanowi użyteczne narzędzie przy agresywnej strategii inwestycyjnej. Umożliwia ona wybór właściwych instrumentów finansowych, dostosowanie ich do przewidywań oraz odpowiednie zbalansowanie ryzyka. To ostatnie jest dość wysokie i nie wolno o nim zapominać, dlatego inwestycję w kontrakty futures warto zrównoważyć ostrożnym podejściem do inwestowania oraz upewnieniem się, że portfolio inwestycyjne zawiera odpowiedni procent bezpieczniejszych, bardziej stabilnych aktywów.

1 thought on “Kontrakty futures – sposób na agresywną strategię inwestycyjną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *