Jak wygląda pomoc adwokata w procesie o prawa autorskie?

Jak wygląda pomoc adwokata w procesie o prawa autorskie?

  22 lip 2022

Posiadacz praw autorskich ma wyłączność do użytkowania swojego dzieła. Zdarza się jednak, że ktoś wykorzystuje przywileje właściciela niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku pomoże nam adwokat. Kluczbork, Opole, Wrocław i inne miasta oferują wiele kancelarii adwokackich, w których znajdziemy doświadczonych specjalistów w tej wąskiej dziedzinie. Sprawdźmy, w jaki sposób adwokat może pomóc w procesie o prawa autorskie.

Sposoby dochodzenia roszczeń

Jeżeli ktoś naruszy czyjeś prawa autorskie, majątkowe lub osobiste, wolno wszcząć postępowanie sądowe przeciwko niemu. Adwokaci zwykle doradzają jednak wstrzymać się z decyzją o tak rygorystycznym kroku i poszukać najpierw możliwości polubownego rozwiązania sporu. Skierowanie sprawy na drogę sądową powinno być ostatnią formą dochodzenia do prawdy, wykorzystywaną dopiero wówczas, gdy inne metody zawiodą. Warto zacząć od przeanalizowania całej sprawy. Należy ocenić, czy doszło do wykroczenia lub przestępstwa, czy fakt ten znajduje potwierdzenie w wiarygodnych dowodach i – wreszcie – czy da się niepodważalnie oszacować straty.

Warto zacząć od wystąpienia z roszczeniami do winnego. W sytuacji, gdy zostały naruszone autorskie prawa osobiste, można żądać:

  • zaniechania;
  • usunięcia wszelkich efektów naruszenia;
  • przeprosin.

Jeśli czyn był wykonany ze świadomością, że jest niedozwolony, należy się rekompensata pieniężna jako forma zadośćuczynienia. Gdy mowa o autorskich prawach majątkowych można wymagać:

  • zaprzestania;
  • usunięcia skutków naruszenia;
  • naprawienia szkody, w tym również odszkodowania oraz oddania uzyskanych korzyści.

W celu ominięcia drogi sądowej można zawrzeć ugodę. Jest to umowa, której zadaniem jest umożliwić uzgodnienie kompromisu bez przechodzenia przez długą i kosztowną rozprawę. Porozumienie da się osiągnąć dopiero po przeanalizowaniu całej sprawy. Ugodę podpisać da się w każdym momencie, nawet wtedy gdy rozpoczęło się już dochodzenie przed sądem.

Gdy podjęte działania nie są efektywne, a strony nie chcą zgodzić się na ugodę, należy wnieść pozew, wtedy adwokat staje się naszym reprezentantem przed sądem. Postępowania sądowe rozpoczynają się od kontroli oskarżenia, przygotowania do rozprawy i następnie jej przeprowadzenia. Jeśli w dowolnym momencie strony zdecydują się na podjęcie kompromisu, wtedy organ wymiaru sprawiedliwości musi potwierdzić taki dokument. Uzyskanie porozumienia sprawia, że nie ma konieczności przeprowadzania dalszego postępowania. Sąd zatwierdza podpisaną umowę przez każdą ze stron i wówczas jest to ostatnie posiedzenie w tej sprawie.

Gdy przestępca nie wypełni postanowień zawartych w umowie lub tych wynikających z wyroku, może zostać na niego narzucona grzywna, a sprawą zajmie się komornik, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Pomoc adwokata w sprawie prawa autorskiego

Specjalista pomoże poszkodowanym w taki sposób, by było to zgodne z prawem. Prawnicy mają również na uwadze dobro petenta i zaproponują najlepsze rozwiązanie w danym momencie – tym wszystkim zaopiekuje się adwokat np. z Kluczborka. Kluczbork to jedno z miast, w którym można znaleźć doświadczonych ekspertów w prawie autorskim. Adwokaci zajmą się nie tylko dochodzeniem roszczeń, ale będą również mediatorami podczas rozmów między stronami. Dodatkowo wystąpią w charakterze reprezentanta strony w trakcie negocjacji kompromisu oraz zadbają o sporządzenie lub zweryfikowanie umów tak, by podobny problem nie powtórzył się w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *