Czy można bronić się samemu w sądzie?

Czy można bronić się samemu w sądzie?

  07 lis 2022

Artykuł partnera.

Każdy obywatel Rzeczypospolitej ma prawo do obrony swoich interesów w sądzie. Rozprawa kojarzona jest przede wszystkim z obecnością sędziego oraz wszystkich interesariuszy związanych ze sprawą. Warto wiedzieć, że nie we wszystkich przypadkach osobę oskarżoną lub oskarżającą musi reprezentować adwokat. Zgodnie z zapisem znajdującym się w Konstytucji istnieje jedynie taka możliwość, nie ma żadnych przeciwwskazań do samodzielnej obrony swoich interesów w trakcie rozprawy. W naszym artykule przedstawiamy dokładnie, w których sprawach nie ma potrzeby na korzystanie z usług prawnika i czy takie działanie jest przychylne dla danej strony w sądzie. Zapraszamy do lektury!

W jakich sytuacjach można bronić się samemu w sądzie?

Na ogół w większości nieskomplikowanych spraw sądowych nie ma potrzeby korzystania z pomocy adwokata. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w Konstytucji, każdy obywatel ma prawo do ubiegania się o ochroną prawną osobiście. Należy jednak mieć świadomość, z czym wiąże się taka decyzja. Do 2005 roku sędziowie mieli obowiązek tłumaczenia osobom występującym w sprawie bez prawnika, wszystkich procedur związanych z czynnościami procesowymi, a także pouczać o skutkach związanych z zaniedbaniem. Po wspomnianym roku zdjęto jednak ten obowiązek ze strony sądu i edukacja stron zaangażowanych w proces stała się jedynie uprawnieniem. Dlatego na osobie świadomie rezygnującej z prawa posiadania adwokata, ciąży obowiązek zadbania o to, aby każda procedura odbywała się prawidłowo i bez opóźnień.

W każdej sprawie sądowej podstawową czynnością jest sporządzenie odpowiedniego pozwu. W związku z tym, że wszyscy obywatele mają prawo do samodzielnej reprezentacji swoich interesów przed sądem, na ogół wspomniany dokument musi zostać napisany w taki sposób, aby zrozumiała go osoba bez wykształcenia prawniczego. Jednak, aby pozew miał moc prawną musi on zawierać:

  • precyzyjnie określone żądanie, a dodatkowo w sprawach majątkowych w dokumencie powinien znajdować się zapis określający wartość przedmiotu sporu (wyjątkiem są sprawy, w których oznaczona jest kwota pieniężna),
  • przedstawienie okoliczności mających na celu faktyczne uzasadnienie żądania (najlepiej, aby w pozwie znajdował się również zapis uzasadniający właściwość sądu).

Kiedy warto zwrócić się o pomoc do adwokata w Opolu

W celu podjęcia świadomej decyzji o samodzielnym reprezentowaniu swoich interesów przed sądem, warto poznać przykłady spraw, w których nieoceniona będzie pomoc ze strony adwokata. Opole oraz inne większe miasta to miejsca, w których znajdziesz wielu doświadczonych specjalistów. Według prawa sędzia może narzucić przydzielenie obrońcy tylko w jednej sytuacji – kiedy poczytalność oskarżonego lub podejrzanego zostanie zakwestionowana. Dlaczego? W przypadkach zwiększa się szansa na to, że zdolność prowadzenia samodzielnej obrony przez obywatela będzie utrudniona lub nawet uniemożliwiona.

Istnieją również przypadki, w których sąd nakazuje osobie zaangażowanej w proces posiadanie wsparcia ze strony prawnika – w prawie określane jest to mianem obrony obligatoryjnej. Poniżej znajdziesz sytuacje, kiedy oskarżony ma obowiązek skorzystania z usług adwokata:

  • osoba oskarżona jest niepełnoletnia, głucha, niewidoma lub zachodzi uzasadniona wątpliwość o jej poczytalności;
  • jeśli sąd uzna, że obecność adwokata będzie niezbędna, aby nie utrudniać procesu (np. ze względu na stopień trudności sprawy);
  • w przypadku, gdy oskarżony jest już pozbawiony wolności;
  • jeśli oskarżony jest żołnierzem i zarzuca się mu zbrodnie dokonane poza granicami Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *