Za co można dostać odszkodowanie i jak się o nie ubiegać?

Za co można dostać odszkodowanie i jak się o nie ubiegać?

  26 maj 2022

Wypadki niosą za sobą różnego rodzaju następstwa. Zdarza się, że osoba poszkodowana nie może przez jakiś czas normalnie funkcjonować, chodzić do pracy czy wykonywać codziennych obowiązków. W takiej sytuacji ma ona prawo do odszkodowania, czyli finansowego zadośćuczynienia ze strony sprawcy lub osoby odpowiedzialnej za niezachowanie zasad bezpieczeństwa. W naszym krótkim poradniku wyjaśniamy, w jakich sytuacjach jest szansa na odszkodowanie oraz jakie kroki należy w tym celu podjąć.

Kiedy przysługuje odszkodowanie powypadkowe?

Na wypłacanie odszkodowania może liczyć każda osoba, której zdrowie lub dobra majątkowe zostały naruszone z powodu wypadku. Dotyczy to zarówno szkody rzeczywistej, jak i utraconej szansy na osiągnięcie korzyści. Odpowiedzialność jest uzależniona od rodzaju zajścia i miejsca zdarzenia. Dlatego przed złożeniem wniosku o zadośćuczynienie, warto poszukać kancelarii mającej doświadczenie w sprawach o odszkodowanie powypadkowe. Gdańsk oraz każde większe miasto to miejsca, w których bez problemu znaleźć można specjalistów o dużym doświadczeniu w prawie odszkodowawczym.

Odszkodowanie powypadkowe – rodzaje

W jaki sposób przygotować się do złożenia wniosku o odszkodowanie? Jak już wspomnieliśmy, sposób dochodzenia rekompensaty będzie różny w zależności od konkretnej sprawy.

Wypadki w ruchu drogowym

Zadośćuczynienie za szkodę w wypadku komunikacyjnym to grupa najczęściej. Po otrzymaniu zgłoszenia zawierającego opis zdarzenia i dokumentację potwierdzającą szkodę ubezpieczyciel dotyczyć szkód rzeczowych. Innym przypadkiem jest szkoda na osobie – mowa tutaj o obrażeniach ciała, w tym również ze skutkiem śmiertelnym. W celu uzyskania świadczenia należy wystąpić do ubezpieczyciela, u którego sprawca wykupił polisę OC. Po otrzymaniu zgłoszenia zawierającego opis zdarzenia i dokumentację potwierdzającą szkodę ubezpieczyciel ma 30 dni na jej likwidację.

Wypadki w miejscu pracy

Wypadek przy pracy to zdarzenia zdefiniowane przez ustawę. Zaliczają się do nich zarówno sytuacje mające miejsce podczas wykonywania swoich obowiązków, jak i te w drodze z albo do siedziby firmy. Jeśli szkoda powstała przy pracy, można domagać się o jednorazowe odszkodowanie lub rentę przyznawaną na czas trwania niezdolności do pracy. Z rozpoczęciem starań trzeba jednak poczekać do zakończenia leczenia. Pierwszym krokiem jest złożenie do ZUS wniosku razem z kartą wypadku, zaświadczeniem o zakończeniu leczenia i dokumentacją medyczną. Poszkodowany zostanie wezwany na badanie Lekarza Orzecznika ZUS, który ustali uszczerbek na zdrowiu. Na tej podstawie określa się wysokość rekompensaty.

Błąd lekarski

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny to szczególna kategoria spraw, ponieważ są efektem nieumyślnego błędu, zaniechania lub zaniedbania osób związanych z ochroną zdrowia. Najczęściej sprawy te dotyczą leczenia prowadzonego w nieodpowiedni sposób. Przed decyzją o dochodzenie rekompensaty za błąd w sztuce lekarskiej, dobrym wyborem będzie współpraca z kancelarią specjalizującą się w tego rodzaju sprawach o odszkodowania powypadkowe. Gdańsk, jako miasto wojewódzkie, jest odpowiednim miejscem do poszukiwania doświadczonej kancelarii.

Odszkodowania powypadkowe – czy warto współpracować z prawnikiem?

Decydując się na batalię o rekompensatę za szkodę, można działać samodzielnie, ale w bardziej skomplikowanych sprawach dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z pomocy specjalisty. Ten przeprowadzi osobę poszkodowaną lub jej bliskich przez cały proces oraz, w razie potrzeby, będzie reprezentował ją w sądzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *