Rozwiązanie spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki cywilnej

  18 lut 2019

Zakładając spółkę cywilną wszyscy wspólnicy wyrażają wolę dążenia do osiągnięcia wytyczonego celu gospodarczego. Czasami jednak, z różnych przyczyn, występuje konieczność zakończenia tak sformalizowanej współpracy. Każda umowa spółki cywilnej zawiera klauzulę o jej rozwiązaniu za zgodą wszystkich stron, niemniej jej rozwiązanie wnosi wiele konsekwencji, które powinno się przewidzieć zawczasu.

Rozwiązanie umowy spółki cywilnej

Rozwiązanie umowy spółki cywilnej  http://jacekkosinski.pl/likwidacja-spolki-cywilnej-krok-po-kroku/ następuje za zgodą i na podstawie uchwały wszystkich wspólników. Za datę rozwiązania umowy uznaje się dzień podjęcia uchwały lub inną datę wpisaną w uchwałę. W przypadku  spółki cywilnej jej rozwiązanie jest równoznaczne z ustaniem bytu spółki a wszystkie czynności likwidacyjne można przeprowadzać po wejściu umowy w życie.

Majątek wspólników spółki cywilnej

Może się zdarzyć, że w celu uniknięcia w przyszłości choćby płacenia VAT z tytułu remanentu likwidacyjnego wspólnicy zdecydują się na sprzedaż bądź wycofanie pewnych środków trwałych ze spółki jeszcze przed jej rozwiązaniem. Można to zrobić choćby poprzez sprzedaż składników majątku chętnym spoza firmy. Gorzej, gdy kupcem ma być któryś ze wspólników. Prawo dopuszcza taką sytuację, ale zasady sprzedaży ją uniemożliwiają, bowiem sprzedający byłby w tej sytuacji jednocześnie kupującym. Lepszym rozwiązaniem jest przeniesienie własności z majątku wspólnego do majątku osobistego jednego ze wspólników lub do majątków osobistych wspólników. Wcześniej można również wycofać wkład wniesiony do spółki, ale wówczas tę zmianę należy wprowadzić do umowy spółki.

Rozwiązanie umowy spółki cywilnej – dokumenty 

Każdy ze wspólników spółki cywilnej w ślad za uchwałą rozwiązującą spółkę musi wywiązać się z obowiązków względem CEIDG, oznacza to, że w ciągu 7 dni od momentu powstania uchwały należy złożyć stosowny wniosek o wykreślenie z CEIDG lub o zmianę danych, jeżeli któryś ze wspólników ma zamiar dalej prowadzić działalność gospodarczą.

Zatem wspólnicy muszą wypełnić formularze:

  • CEIDG-1
  • zmiany (wykreślenia) wpisu w rejestrze (z rejestru) REGON
  • zgłoszenia aktualizacyjnego NIP
  • zgłoszenia do ZUS/KRUS

Likwidacja spółki cywilnej wymaga również rozliczenia się z fiskusem. Przede wszystkim złożenia NIP-2, VAT-Z w związku z zakończeniem działalności. Konieczne jest również rozliczenie się z podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Przeczytaj kolejny nasz artykuł poświęcony tematyce likwidacji spółki cywilnej na http://www.finansor.pl/likwidacja-spolki-cywilnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *