Jakie znaczenie ma Twoja historia kredytowa?

Jakie znaczenie ma Twoja historia kredytowa?

  21 gru 2021

Artykuł partnera.

Czy historia kredytowa jest tak istotna, jak się mówi? W jaki sposób ją budujemy i kto zbiera informacje o naszych zobowiązaniach? Czy jeśli ubiegamy się o wydanie karty kredytowej, będzie ona sprawdzana?

Podejmując decyzję o wzięciu kredytu, warto liczyć się z tym, że bank będzie wymagał od nas jak najwięcej informacji, a w zwłaszcza historie kredytową. Jest to główny warunek przychylnego rozpatrzenia wniosku kredytowego. Wszelkie wiadomości o osobach, które dostały kiedykolwiek pożyczkę gromadzi Biuro Informacji Kredytowej. Po złożeniu wniosku o kredyt bank prosi BIK o dane na temat kredytobiorcy, a szczególnie terminowych spłat poprzednich kredytów.  Wszelkie kłopoty w spłacaniu zobowiązań są zapisywane w bazie danych. Trzeba pamiętać, że informacje będące w Biurze Informacji Kredytowej są jawne, każdy ma do nich nieograniczony dostęp. Rejestr ten dotyczy każdego kredytu, każdej pożyczki, a także zakupów na raty. Niestety należy liczyć się z tym, że niekorzystna historia kredytowa zazwyczaj uniemożliwia zaciągnięcie kolejnej pożyczki.

Po co Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane o kredytobiorcach?

Bank udzielając kredytobiorcy pożyczki ryzykuje. Nie zawsze jest pewność, że dany kredytobiorca spłaci go o czasie, o ile w ogóle spłaci. Kredytobiorcy szukając najlepszej pożyczki sprawdzają ranking kredytów bądź ranking kart kredytowych a także najważniejsze wiadomości o instytucjach finansowych, a banki muszą dokładnie przeanalizować wszystkie dane osoby, starającej się o pożyczkę lub kartę kredytową. Informacje zawarte w Biurze informacji Kredytowej umożliwiają bankom zminimalizować ryzyko niespłacenia kredytu. Osoba, która poprzednie zobowiązania spłacała z opóźnieniem, lub nie spłacała w ogóle praktycznie nie ma szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Czy można stworzyć historię kredytową?

Pierwsze dane w BIK odnotowywane są zaraz po złożeniu wniosku o kredyt lub o pożyczkę. Kiedy zacznie się moment spłaty zobowiązań, każde spóźnienie zapisywane jest w rejestrze. Trzeba pamiętać, że BIK to nie tylko i wyłącznie kredyty i pożyczki, ale również zakupy ratalne, karty kredytowe, debety na kartach, a nawet poręczenia. Zamierzając wziąć kredyt, warto wcześniej zbudować pozytywną historię kredytową. Jakiekolwiek informacje o spłacanych w określonym momencie kredytach są uaktualniane raz na kilka dni. Po spłaceniu całego zobowiązania bank sprawdzający nie ma już dostępu do wcześniejszych pożyczek, chyba że kredytobiorca udzieli mu na to zgody.

Warto to uczynić, gdyż umożliwia to stworzenie korzystnej historii kredytowej, jeśli raty były spłacane o czasie. W takim przypadku informacje o osobie, która stara się o kredyt są udostępniane bankom najdłużej przez okres 5 lat. Taką zgodę na dostęp do danych można odwołać w dowolonym momencie. Budując pozytywną historię kredytową opłaca się robić zakupy na raty, nawet jeżeli stać nas na zakup od ręki. Taką pożyczkę można spłacić wcześniej, i w rejestrze BIK od razu pojawią się pozytywne informacje na temat naszej historii zobowiązań. Użytecznym narzędziem niewątpliwie jest także karta kredytowa. Umiarkowane korzystanie z niej, a także terminowe spłacanie zobowiązań też przyczyni się do odnotowania korzystnych ocen w BIK. Wbrew pozorom zbudowanie pozytywnej historii kredytowej nie jest skomplikowane, wystarczy tylko dbać o regulowanie wyznaczonych rat terminowo.

Jak wygląda raport Biura Informacji Kredytowej?

Instytucja finansowa przed zaakceptowaniem wniosku musi posiadać dokładne informacje na temat przyszłego kredytobiorcy. Pozwala to zminimalizować ryzyko. Jeżeli osoba składająca wniosek w swojej historii kredytowej ma spóźnienie w spłatach, lub nie spłacała ich w ogóle, bank na pewno nie rozpatrzy wniosku kredytowego pozytywnie. Z tego powodu banki często opierają się na danych zgromadzonych przez BIK, ponieważ jest to rzetelne źródło informacji. Nie ma przeciwwskazań, aby z tej bazy danych skorzystała osoba fizyczna przed złożeniem wniosku. Po uregulowaniu niewielkiej opłaty można otrzymać raport, w którym zawarte są dane o otrzymanych kredytach. W sprawozdaniu zawarte są również informacje na temat historii kredytowej, w tym również uregulowanych pożyczkach.

Można tam znaleźć dane o ratach kredytów, a także opłaty za media i telefon. W sprawozdaniu znajduje się wskaźnik naszej sytuacji płatniczej i wszelkich spóźnieniach w płatnościach. Na końcu raportu jest zawarta informacja o indywidualnej ocenie Biura Informacji kredytowej wyliczonej na podstawie zebranych danych. BIK posiada specjalną formułą matematyczną, która pozwala na wyliczenie scoringu, czyli inaczej mówiąc oceny punktowej. Wysoka ilość punktów w scoringu informuje, że przyszły kredytobiorca jest rzetelny i z dużym prawdopodobieństwem opłaci swoje należności w wyznaczonym czasie.

Warto pamiętać, że oceniana jest również  częstotliwość ubiegania się o kredyty. Ocena zostaje zaniżona, w przypadku bezskutecznego ubiegania się o kredyt. BIK analizuje również informacje od jak dawna kredytobiorca ma do czynienia z kredytami. Oczywiście bogata historia kredytowa z terminowymi spłatami skutkuje wysokimi ocenami w scoringu. Osoby posiadające karty kredytowe powinny pamiętać, że maksymalne zużycie limitów kredytowych BIK zazwyczaj ocenia jako ryzykowne. Najwyższe oceny ma umiarkowane wykorzystanie tychże limitów. Warto zawczasu postarać się o zbudowanie dobrej historii kredytowej, co z pewnością ułatwi otrzymanie pożyczki.

Jeśli interesuje nas konkretnie tematyka kart kredytowych, warto zapoznać się porównaniami tworzonymi przez fachowców. Jednym z nich jest Jacek Gacoń, twórca bloga jakdorobic.pl, gdzie znajdziemy stale aktualizowany ranking kart kredytowych -> https://jakdorobic.pl/ranking-kart-kredytowych/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *