Jak zacząć postępowanie w sprawie podziału majątku?

Jak zacząć postępowanie w sprawie podziału majątku?

  05 lip 2022

Rozwód należy bez wątpienia do spraw o wyjątkowo delikatnym charakterze, które niejednokrotnie nie angażują wyłącznie małżonków, ale w sposób znaczący oddziałują również na ich rodziny i bliskich. Jeden z wielu istotnych aspektów, o jaki należy bezwzględnie zadbać, decydując się na zakończenie związku małżeńskiego, stanowią kwestie majątkowe. Sprawom rozwodowym zwykle towarzyszą bowiem formalności związane z podziałem majątku, do których warto zaangażować doświadczonego adwokata. Aby znaleźć odpowiednią osobę specjalizującą się w prawie rodzinnym, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „adwokat Kluczbork” lub inne, właściwe dla Twojego miejsca zamieszkania miasto. Wprawiony adwokat pomoże Ci bowiem na każdym etapie sprawy rozwodowej, która bywa niekiedy dość skomplikowana. Jak zacząć postępowanie w sprawie podziału majątku? To jedna z wielu kwestii, która może budzić wątpliwości. W tym artykule poznasz najważniejsze informacje na ten temat.

Podział majątku – czym jest i jak wygląda postępowanie?

Na początku warto wyjaśnić, co konkretnie oznacza podział majątku. Okazuje się bowiem, że w wielu przypadkach pojęcie to jest niesłusznie mylone i utożsamiane z rozdzielnością majątkową, co jeszcze raz podkreśla, jak ważne dla sprawnego przebiegu sprawy jest wsparcie adwokata. Kluczbork, Warszawa czy Poznań – wszędzie tam bez problemu znajdziesz pomoc prawną. To, co warto jednak wiedzieć już na samym początku, to właśnie wspomniana różnica między rozdzielnością majątkową a podziałem majątku. Pierwszy termin jest bowiem jednym z ustrojów małżeńskich (innym niż ustawowa wspólność majątkowa), który może obowiązywać pomiędzy współmałżonkami, drugi zaś – polega na rozdzieleniu tego, co wchodzi we wspólny majątek małżonków lub byłych małżonków w momencie, gdy przestanie ich obowiązywać ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to jednocześnie, że podziału majątku wspólnego można dokonać dopiero po ustaniu małżeństwa lub wprowadzeniu między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej. Przygotowując się do sprawy o podział majątku, należy więc zadbać w pierwszym kroku o uregulowanie tych spraw.

Sposób przeprowadzenia podziału majątku uzależniony jest natomiast od szeregu czynników, z których decydujące znaczenia ma to, czy małżonkowie są zgodni w kwestiach majątkowych, czy może istnieje między nimi istotny konflikt. Niezależnie jednak od porozumienia stron, postępowanie sądowe w sprawie o podział majątku może się odbyć – przy zgodnym wniosku małżonków może jedynie przebiec znacznie sprawniej, krócej i podlegać tym samym niższej opłacie sądowej. Warto również dodać, że kwota, jaką należy uiścić w tym celu u notariusza, jest determinowana przez wartość dzielonego majątku zgromadzonego przez małżonków i wynika z tzw. taksy notarialnej. W celu oszacowania wartości majątku zwykle powołuje się biegłego. Podział notarialny może jednak nastąpić tylko w momencie zgodnych oświadczeń obu stron postępowania. To, co należy dodatkowo podkreślić, to także fakt, że podział musi obejmować całość majątku wspólnego – nie jest możliwe objęcie nim tylko wybranych elementów.

Podział majątku – dlaczego może być potrzebny adwokat (Kluczbork)?

Adwokat np. z Kluczborku potrzebny jest szczególnie w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania, tym bardziej jeśli strony postępowania pozostają w konflikcie i nie umieją wypracować sprawiedliwego rozwiązania. Należy bowiem pamiętać, że sąd w sprawach o podział majątku każdorazowo dąży do tego, by był on równy i sprawiedliwy, jednak zdarzają się sytuacje, gdy o proporcjach decydują pewne poczynione nakłady i wydatki. W takich przypadkach bezpiecznym rozwiązaniem okazuje się zasięgnięcie pomocy u profesjonalisty, który zadba o prawidłowy i sprawny przebieg sprawy oraz możliwie najkorzystniejsze jej rozstrzygnięcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *