Jak korzystnie inwestować w gaz ziemny?

Jak korzystnie inwestować w gaz ziemny?

  15 cze 2022

Artykuł sponsorowany.

Przy inwestowaniu na rynku surowców możesz wybrać inwestycje w surowce w formie fizycznej lub tak zwanej – papierowej. Jeśli chodzi np. o złoto mogą to być złote sztabki lub monety bulionowe, ale i różne instrumenty pozwalające na uzyskanie ekspozycji na złoto, np. fundusze ETF na ten szlachetny kruszec.

O ile przy złocie czy srebrze można sobie dosyć łatwo wyobrazić inwestycje w surowce fizyczne, o tyle trudno tego dokonać, jeśli w grę wchodzi lokowanie środków finansowych w gaz ziemny. Jak można podjąć taką inwestycję?

Gaz ziemny – popularne paliwo

Gaz ziemny jest surowcem powstającym np. przy wydobywaniu ropy naftowej, ale nie tylko. Znajduje on szerokie zastosowanie przede wszystkim w branży energetycznej. To paliwo kopalne używane do ogrzewania budynków mieszkalnych i innego rodzaju obiektów. Zanim jednak gaz ziemny będzie mógł być wykorzystany w taki właśnie sposób, konieczne jest oddzielenie od niego niektórych składników, w tym etanu, propanu, butanu, helu i siarkowodoru. Później produkty te również są wprowadzane do obiegu i sprzedawane przez rafinerie.

Gaz ziemny jest dziś uznawany za najczystsze paliwo kopalne, które podczas spalania pozwala na produkcję energii elektrycznej i cieplnej, bardzo wydajnie. Gaz ten jest jednocześnie przyjazny dla środowiska naturalnego. Jego wadą pozostaje to, że występują trudności w jego transportowaniu czy przechowywaniu. Przeważnie dostarczany jest gazociągami bezpośrednio z pól wydobywczych.

Inwestycje w gaz ziemny

Dla przeciętnego inwestora właściwie niedostępne są inwestycje w gaz ziemny w formie materialnej. Niemniej może on zainwestować w gaz ziemny z zastosowaniem kontraktów terminowych, kontraktów na różnice kursowe CFD, czy funduszy typu ETF, które notowane są na giełdach papierów wartościowych i są eksponowane na gaz ziemny. Kontrakty terminowe na gaz ziemny to instrumenty pochodne, których cena powiązana jest z wyceną gazu ziemnego na rynku pozagiełdowym – OTC.

Kontrakty na różnice kursowe CFD to kolejne instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom na zajmowanie krótkich pozycji i czerpanie korzyści ze zmian cen surowca. W momencie handlu CFD na gaz ziemny, cena będzie ograniczona i będzie zależna od ceny kontraktu futures z najbliższą datą wygaśnięcia oraz od spreadu.

Należy podkreślić, że kontrakty CFD są inwestycjami spekulacyjnymi, gdzie inwestor nie wchodzi we władanie aktywów w postaci gazu ziemnego, ale inwestuje w nie poprzez zakładanie się co do zmiany ich ceny w przyszłości. Dla skorzystania z kontraktów CFD trzeba mieć dostęp do platform brokerskich.

ETF-y czyli Exchange Traded Funds to fundusze giełdowe, które pozwalają na ekspozycję na gaz ziemny. Podlegają regulacjom ze strony nadzoru giełdowego, dlatego pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa całej inwestycji. Dowiedz się więcej o inwestowaniu w surowce: https://www.xtb.com/pl/edukacja/surowce

Czy warto zainwestować w gaz ziemny?

Inwestorzy noszący się z zamiarem włączenia do swojego portfela inwestycyjnego instrumentów pozwalających na uzyskanie ekspozycja na gaz ziemny, powinni w pierwszej kolejności wiedzieć, co wpływa na wycenę gazu. Przede wszystkim chodzi tu o siły podaży i popytu. W czasie mroźnych zim zapotrzebowanie na gaz ziemny zgłaszane przez gospodarstwa domowe z piecami gazowymi zdecydowanie wzrasta, dlatego i cena gazu w takich okresach rośnie.

Powodem zmian cen są względy polityczne i niepokoje militarne na świecie. Warto podkreślić, że największym eksporterem skroplonego gazu ziemnego na świecie jest Katar, a ponadto jest on blisko objęcia pozycji lidera w produkcji tego paliwa. Sprawdź też: https://www.xtb.com/pl/surowce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *