Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw

  29 lis 2022

Źródła finansowania przedsiębiorstw w dobie narastającego kryzysu ekonomicznego to absolutna konieczność. Najlepiej uwidocznił to czas pandemii Covid oraz związany z nim lockdown, kiedy to na polskim rynku zbankrutowało wiele firm. Komponenty kryzysu, jak choćby lawinowy wzrost inflacji ma swoje oczywiste przełożenie na niewypłacalność naszych kontrahentów oraz wiążące się z tym zatory płatnicze.

Aby zabezpieczyć się przed krachem, należy więc korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw. W niniejszym artykule szczegółowo przyjrzymy się temu tematowi w kontekście faktoringu. Jest on bowiem wyjątkowo elastycznym i łatwym w pozyskaniu narzędziem finansowym. Jakie jeszcze są jego plusy oraz jakie minusy posiada? Na to i inne pytania odpowiemy wspólnie w niniejszym artykule. Zachęcamy więc do lektury.

Polskie firmy w dobie kryzysu

Najlepszym przykład tego, że zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw jest konieczne dał 2021 rok, oraz lockdown. W samym tym roku niewypłacalność firm na polskim rynku wyniosła aż 70%. Przełożyło się to na 2125 niewypłacalnych przedsiębiorstw.

Jedyną rzeczą, która może uratować w takich warunkach firmę, jest zapewnienie sobie kapitału obrotowego, to znaczy gotówki, którą wydawać możemy na bieżące potrzeby, już wedle swojego własnego uznania.

Warto nadmienić w tym miejscu także i o tak zwanej płynności finansowej przedsiębiorstwa. Pojęcie to oznacza zdolności danej firmy do terminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Jak nietrudno się domyślić, płynność finansową zyskać można dzięki posiadaniu kapitału obrotowego, go zaś najlepiej zyskać dzięki zewnętrznemu finansowaniu przedsiębiorstw.

Dlaczego faktoring jest najlepszym źródłem finansowania przedsiębiorstw?

Szczególnie korzystnym źródłem finansowania przedsiębiorstw jest faktoring. W dalszej części artykułu zdefiniujemy go, wykażemy jego plusy i minusy, a na koniec wskażemy, komu najbardziej się opłaci i dlaczego.

Definicja faktoringu

Dla lepszego zrozumienia całości zagadnienia przedstawiamy teraz definicje faktoringu. Faktoring – to usługa sprowadzająca się do kupna przez firmę faktoringową (nazywaną w tej transakcji faktorem) nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności. Drugą stroną spisywanej w tym momencie umowy faktoringowej jest usługobiorca (nazywany w niej faktorantem).

Największą dla tego ostatniego korzyścią, która płynie z usługi, jest natychmiastowe otrzymanie od faktora równowartości zawartej na fakturze należności. Nasz kontrahent dokonuje zaś płatności w późniejszym i korzystniejszym dla siebie terminie.

Dlaczego faktoring jest transakcją win win?

Z powyższego tekstu wynika więc, że faktoring posiada wiele zalet. Najważniejszą z nich jest jednak ta, że jest on transakcją win win – to znaczy taką, na której korzystają wszystkie, biorące w niej udział strony.

 • Nasz kontrahent – ma więcej czasu na dokonanie płatności, co z kolei pozytywnie wpływa na jego płynność finansową.
 • Usługobiorca – otrzymuje pieniądze natychmiastowo, zyskuje więc kapitał obrotowy, którym zabezpiecza swoją działalność przed potencjalnymi zatorami płatniczymi oraz innymi skutkami kryzysu.
 • Firma finansująca – gdy pobiera opłatę od faktoranta za wykonanie usługi. Nie przekracza ona jednak zazwyczaj kilku procent zawartej na fakturze sumy.

Jakie są pozostałe zalety faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw?

Kolejną korzyścią faktoringu jest łatwość w jego pozyskaniu. W przeciwieństwie do finansowania przedsiębiorstw oferowanego przez banki (jak choćby kredytu obrotowego), faktoring nie jest zobowiązaniem finansowym. Największym jego beneficjentem okaże się więc początkujący przedsiębiorca lub ten z sektora MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw.

Zastanawiając się, którą formę finansowania przedsiębiorstw wybrać, mieć należy na uwadze także i fakt, że faktoring znacznie elastyczniejszym rozwiązaniem niż jakikolwiek kredyt. Posiada on bowiem wiele różnych odmian, które dedykowane są danemu typowi firm oraz zabezpieczają je w odmiennych zakresach. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z jego odmian:

 • faktoring pełny, bez regresu,
 • faktoring niepełny, z regresem,
 • faktoring mieszany,
 • faktoring jawny,
 • faktoring tajny,
 • faktoring krajowy,
 • faktoring zagraniczny,
 • faktoring odwrócony,
 • faktoring dla MŚP.

Podsumowanie

Jak więc widzimy, faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw dać nam może wielkie korzyści. Jest łatwy w uzyskaniu, nawet dla początkującego przedsiębiorcy. Daje nam kapitał obrotowy, którym zabezpieczamy naszą działalność gospodarczą. W końcu podnosi konkurencyjność naszej formy – dajemy bowiem kontrahentom możliwość dokonania zapłaty w wygodniejszym dla siebie czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *