Co to jest faktoring

Co to jest faktoring

  01 cze 2018

Kiedy wystawiamy fakturę z zapłatą w terminie do 30 dni to i tak od razu ponosimy koszty podatku. Mając w tym samym czasie wydatki trudno jest nam utrzymać płynność finansową. Ratunkiem w tym wypadku może być faktoring.

Faktoring

Jest to usługa prowadzona przez wyspecjalizowane firmy polegająca na wypłacaniu faktorantowi czyli dostawcy B2B usług czy produktów, należności procentowej za wystawioną fakturę. Zwykle kwota wynosi od 80% w górę minus prowizja. Jest to zwyczajnie wykup wierzytelności, które nie uległy przeterminowaniu.

Rodzaje faktoringu

Jest kilka sposobów w jaki działają firmy udzielające finansowania wystawionych faktur.

Faktoring pełny

Polega na tym, że firma wykupująca od przedsiębiorstwa faktury przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z wypłacalnością. W razie nie zapłacenia należności przez dłużnika firma sama dochodzi o swoje należności.

Faktoring z regresją

Kiedy jednak w umowie nie jest zawarta informacja o przechodzeniu ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora, to mamy do czynienia z faktoringiem niepełnym. Wtedy nastąpić może, w przypadku nieuregulowania zapłaty za fakturę, konieczność zwrotu otrzymanej zaliczki.

Faktoring mieszany

Jeszcze można się natknąć na trzeci rodzaj faktoringu, gdzie ryzyko związane z niewypłacalnością podejmują zarówno faktor jak i dostawca. Reguluje się to limitem odpowiedzialności jaką bierze na siebie faktor.

Dyskontowy

Kwota jaką dostajemy z faktury zostaje pomniejszona o opłaty, prowizje oraz odsetki.

Odsetkowy

W tym wypadku otrzymujemy zaliczkę w wysokości około 80% wartości faktury, a rozlicza się ja w wypadku przyjścia należności albo nadejścia terminu do zapłaty.

Utrzymanie płynności finansowej w firmie często jest trudnym zadaniem, tym bardziej kiedy nasi klienci niekoniecznie chcą płacić za faktury terminowo. Często w takim przypadku stoimy z dalszymi zamówieniami czy wypłatami dla pracowników. Niekiedy tworzy to niestabilną sytuacje firmy, a daje szansę konkurencji na zajęcie naszego stanowiska.

1 thought on “Co to jest faktoring

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *