Technologia

Jak reklamować nowe produkty

Jak reklamować nowe produkty

  14 Gru 2018

Wprowadzanie nowego produktu na rynek to ogromne przedsięwzięcie. Sprawne i zgrane przeprowadzenie poszczególnych elementów kampanii reklamowej jest podstawą do osiągnięcia sukcesu.

Po godzinach

Rozwiązanie spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki cywilnej

  18 Lut 2019

Zakładając spółkę cywilną wszyscy wspólnicy wyrażają wolę dążenia do osiągnięcia wytyczonego celu gospodarczego. Czasami jednak, z różnych przyczyn, występuje konieczność zakończenia tak sformalizowanej współpracy. Każda umowa spółki cywilnej zawiera klauzulę o jej rozwiązaniu za zgodą wszystkich stron, niemniej jej rozwiązanie wnosi wiele konsekwencji, które powinno się przewidzieć zawczasu.